O nama

Zašto PaRiter?

Pariter, adv. [par] 1) jednako (sr. aequliter); kao i ja 2) zajednoskupai također

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa… Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.Udruga PaRiter nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

    •  

Kako do nas?

Adresa: Janeza Trdine 7, 51000 Rijeka
Broj telefona: +385953935611
 
 

Dokumenti

Članstva