Natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica financija i administracije

Natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica financija i administracije

Rok za prijavu: 21. kolovoz 2017.

Uspješan kandidat/kinja za radno mjesto Voditelja/ice financija u PaRiteru je stručnjak/kinja u području financija i administrativnog rada udruge te izvrsno poznaje relevantne nacionalne i EU propise koji reguliraju ovo područje rada. PaRiter želi zaposliti talentiranog/u stručnjaka/kinju s iskustvom financijskog upravljanja u neprofitnom ili javnom sektoru. Najboljem/oj kandidatu/kinji bit će ponuđen ugovor o radu i odgovarajući financijski uvjeti.

Osnovne informacije o radnom mjestu

  • Angažman putem ugovora o radu na određeno vrijeme, od 9. mjeseca 2017. s mogućnošću produljenja na neodređeno.
  • Probni rok: 3 mjeseca
  • Angažman je na puno radno vrijeme, radnim danom od ponedjeljka do petka.
  • Mjesto rada: Rijeka
  • Plaća: predmet dogovora s odabranim kandidatom/kinjom.

 

Opis posla

Upravljanje cjelokupnim financijskim i administrativnim poslovanjem organizacije:

*Izrada financijskog proračuna organizacije, praćenje provedbe financijskih planova, izrada financijskih evaluacija

*Upravljanje financijama za pojedine projekte (nacionalne, EU i međunarodne) te suradnja s voditeljicama projekata u provođenju proračuna i financijskom upravljanju projektom. Izrada proračuna potrebnih za prijavu projekata, implementacija financijskih aktivnosti za dobivene projekte, izrada financijskih izvješća za projekte.

*Usklađivanje financijskih i administrativnih poslova organizacije s relevantnim pravnim propisima.

*Prikupljanje relevantnih financijskih podataka te izrada financijskih analiza potrebnih za unapređenje financijskog poslovanja.

*Priprema dokumentacije za plaćanje (izdavanje računa) i provedba plaćanja (- plaćanje računa, isplate honorara i plaća…).

*Kontrola dokumentacije (priprema izvoda po obavljenim plaćanjima, provjera ispravnosti računa).

*Obračun i priprema putnih naloga.

*Vođenje blagajne i priprema blagajničkih izvještaja.

*Vođenje devizne knjige i knjige namjenskih donacija.

*Rad s vanjskim knjigovodstvenim servisom: priprema i izrada dokumentacije za knjigovodstvo, praćenje i osiguravanje kvalitete rada servisa.

*Operativno vođenje ureda: sortiranje i arhiviranje dokumentacije, briga o funkcionalnosti ureda i nabavci uredskih potrepština, ostali poslovi upravljanja uredom

*Administracija projekata (uključujući EU projekte): vođenje evidencije radnih i volonterskih sati, te drugih potrebnih evidencija, provođenje nabava za potrebe projekata, druga pomoć ostalim članicama projektnih timova u planiranju projektnih aktivnosti

*Svi ostali tekući administrativni poslovi na zahtjev predsjednice i programskih voditeljica.

Traženi profil kandidata/kinje

*Poželjna je visoka (VSS) ili viša stručna sprema (VŠS) iz područja ekonomije i financija. Ukoliko kandidat/kinja posjeduje tražene kompetencije i iskustvo, a nije navedene stručne spreme i područja, ohrabrujemo prijave i tih kandidata.

*Radno iskustvo na sličnim ili odgovarajućim poslovima za ovo radno mjesto od najmanje 1 godine.

*Iskustvo u upravljanju financijama i uredskom poslovanju neprofitnih organizacija

*Napredne analitičke sposobnosti u financijama.

*Iskustvo rada i upravljanja financijama i proračunima na nacionalnim i/ili EU projektima te poznavanje EU programa i fondova.

*Napredno poznavanje odgovarajućih nacionalnih i EU propisa u području financija.

*Napredno poznavanje hrvatskog jezika u pismu i govoru.

*Dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru.

*Napredno poznavanje MS Office paketa (Word, Excel, Internet). Posebno je važno da kandida/kinja ima napredna znanja i vještine za korištenje programa MS Excel, osobito za izradu tabelarnih i grafičkih prikaza i analiza.

*Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.

*Visoka motivacija za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje.

*Poželjno iskustvo izvrsne komunikacijske vještine.

*PaRiter posebno potiče timski rad i traži kandidata koji je usmjeren na postizanje ciljeva, no istovremeno je dovoljno fleksibilan i osjetljiv za potrebe tima i na trendove iz okruženja.

*Predanost PaRiterovoj viziji i misiji.

Prijava

Prijava se sastoji od životopisa i motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku.

Rok za slanje prijave: 21.08.2017.

Prijave se šalju isključivo e-mailom na . Molimo da u predmetu emaila OBAVEZNO napišete: Voditelj/ica financija i administracije. Informacije o statusu prijava bit će dostupne nakon 21.08.2017. godine.

Intervjui s kandidatima/kinjama čije prijave uđu u uži krug će biti održani tijekom kolovoza i rujna 2017. godine.