Misija i vizija

Misija

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter je neprofitna nevladina organizacija koja promiče ljudska prava, kulturu nenasilja, toleranciju, prava manjina i rodnu ravnopravnost povezujući neformalno obrazovanje, istraživanje i aktivizam.

Vizija

Ravnopravno društvo koje prepoznaje i poštuje različite potrebe i prava svih ljudi.