EVS za ljubitelje umjetnosti u Mariboru

Neprofitna organizacija Pekarna Magdalenske mreže Maribor traži 2 volontera/ke za EVS u trajanju od 10 mjeseci. Volonteri/ke se mogu uključiti u aktivnosti koje se vežu za mladež i kulturu, što primjerice uključuje aktivnosti s djecom i mladima, istraživanje grada, umjetnike u rezidenciji,  knjižnicu sa društveno angažiranom literaturom i galeriju za mlade umjetnike. Sudionici će također  moći razvijati vlastite ideje na projektima.

Projekt počinje u veljači 2016. i završava u prosincu 2016.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći ovdje.

 Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV i motivacijsko pismo na  , a najkasnije do 10.9.2015.

EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima su pokriveni troškovi troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte  ili na broj 095/393-5611.