EVS – učenje kroz kazalište

Open Circle iz Budimpešte je kazališna inicijativa koja koristi kazalište kao alat za učenje,  vodi različite kazališne grupe i stvara kazališne predstave, festivale i druge kulturne programe. Zadatci za volontere/ke uključuju pomoć u Maybug grupi za mlade s mentalnim poteškoćama, pomoć pri koordinaciji događaja Sunday Clown Performances, fotografiranje, održavanje bloga,  on-line kreatvne kampanje, koordinaciju internacionalnih projekata (komunikacija s partnerima i organizacija)… Organizacija također potiče volontere/ke da realiziraju vlastite ideje.

Projekt počinje u svibnju ili lipnju i traje 12 mjeseci.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije ispune i pošalju prijavnicu.  


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .