EVS u znanstvenom centru

PRINCIPIA SCIENCE CENTER iz Málage (Španjolska) je interaktivni centar koji želi znanost i tehnologiju približiti široj publici, a uključuje djecu, mlade, studente i odrasle. Volonteri/ke mogu sudjelovati u svim aktivnostima (vodstvo kroz muzej, sudjelovanje na znanstvenim sajmovima, uličnim događajima, edukacijama i dr.) i osmisliti vlastiti projekt.

Projekt počinje u rujnu 2017. i traje 11 mjeseci.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije ispune prijavnicu i prilože svoj CV, motivacijsko pismo i fotografiju, a najkasnije do 15.3.2017.  Ako se prijava šalje e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .