EVS u Vilniusu

Centar Betanija iz Vilniusa (Litva) nudi obroke i dnevni boravak za beskućnike/ce i ekonomski ugrožene osobe te im omogućuje sudjelovanje u raznim aktivnostima poput plesa, filmskih večeri, radionica i proslava. Neki od poslova su pomaganje u kuhinji, organizacija događaja i radionica, itd. Volonter/ka može odabrati aktivnosti prema vlastitim interesima.

Projekt počinje u kolovozu 2017. i traje godinu dana.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju prijavu prema uputama na , a najkasnije do 30.4.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .