EVS u Turskoj

Pi Youth Association iz grada İzmir (Turska) usmjerena je na rad s mladima, a bavi se pravima i problemima diskriminiranih skupina (žene, osobe s invaliditetom, izbjeglice, manjine…). Traži se jedna volonterka, a poslovi u koje se  može uključiti su upravljanje društvenim medijima udruge, fotografiranje, snimanje, organizacija radionica o fotografiji i videu… Poželjno je da volonterka ima neke digitalne vještine (uređivanje videa i fotografija…).

Projekt počinje u lipnju 2017. i traje godinu dana.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju CV i motivacijsko pismo (volonterke mogu priložiti i kratki video) na , a najkasnije do 15.5.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .