EVS u Makedoniji

Makedonska organizacija Poraka NOVA, centar za poboljšanje kvalitete života osoba s intelektualnim poteškoćama traži pet EVS volontera/ki za volontiranje na različitim aktivnostima, koje uključuju: rad u dnevnom centru i podrška obiteljima, promotivne aktivnosti i aktivnosti za mlade, prikupljanje sredstava i slično. Projekt počinje ove jeseni te će trajati godinu dana.

Dodatne informacija o projektu možete pronaći na: http://docdro.id/wtca

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV i motivacijsko pismo na , a najkasnije do 15.4.2015.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima su pokriveni troškovi troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte ili na broj 095/393-5611.