EVS u Madridu

Colega Madrid organizacija je koja se bori za prava LGBT osoba u Madridu. Traži volontere/ke (23-30 god.) s iskustvom u socijalnom polju (psihologija, socijalni rad, edukacija…) koji/e se žele uključiti u borbu protiv diskriminacije na temelju roda, religije, seksualne orijentacije, sposobnosti i porijekla. Poslovi uključuju pripremu i vođenje radionica, pomoć na informativnim sastancima, promoviranje aktivnosti organizacije…

Projekt počinje u rujnu 2017. i traje do lipnja 2018.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju CV i motivacijsko pismo na , a najkasnije do 9.4.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .