EVS projekti u Rotterdamu

Fundacija Lava Legato iz Rotterdama (Nizozemska) traži sedam volontera/ki za rad u različitim organizacijama. Moguće je raditi u osnovnoj školi, klubu za mlade, u organizaciji ili sportskoj dvorani za osobe s posebnim potrebama, u boksačkom klubu za djecu, na mjestu za konzervaciju voća ili  u gradskom vrtu. Neke od aktivnosti uključuju kuhanje, edukacije, umjetnost, rukotvorine, vrtlarenje i sport.

Projekti počinju 5.1.2017. i traju godinu dana.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV i motivacijsko pismo na . Ukoliko se nađu odgovarajuće osobe, prijave će se zatvoriti. Radi toga je poželjno da se što prije prijavite.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .