EVS projekti u Krakowu

Organizacija Strim iz Krakowa otvara više projekata u različitim organizacijama. Ovisno o projektu koji izaberu, volonteri/ke će moći raditi u vrtiću, s djecom različitih dobnih skupina, organizirati aktivnosti za djecu (sport, glazba, izleti, ritmika, engleski,…), raditi u knjižnici i organizirati različite događaje, podučavati hrvatski jezik i kulturu, promovirati Europsku volontersku službu i drugo. Također će biti moguće provesti vlastiti projekt.

Projekti počinju 1.10.2016. i traju do 30.6.2017.

Dodatne informacije o pojedinačnim projektima možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV i ispunjenu prijavnicu (jedan dio ispunjava organizacija pošiljatelj – Udruga PaRiter)  na e-mail adresu kontakt osobe ovisno o odabranoj domaćinskoj organizaciji, a najkasnije do 10.4 .2016.  do 12 sati. Za odabrane volontere/ke održat će se Skype intervju.

EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte  ili na broj 095/393-5611.