EVS – odgovori na najčešće postavljana pitanja

Je li EVS zaista besplatan? Koja osiguranja su mi pokrivena tijekom EVS-a? Kako da pronađem organizaciju pošiljatelja (Sending organisation)? Sakupili smo ova i još mnoga pitanja kako bismo vam ponudili odgovore na jednom mjestu:

Koje zahtjeve trebam ispunjavati za sudjelovanje na EVS-u?

Za sudjelovanje na EVS-u moraš  imati između 17 i 30 godina i imati želju provesti između 2 i 12 mjeseci u inozemstvu kao volonter/ka EVS-a. Drugim riječima, na mogućnost sudjelovanja u EVS-u ne utječe, primjerice, tvoj školski uspjeh, a nije ti potrebno čak ni prethodno znanje jezika države u kojoj želiš volontirati.

U kojim zemljama mogu volontirati u sklopu EVS-a?

Volontirati možeš u zemljama koje sudjeluju u EU-Erasmus+ Programu i partnerskim zemljama:

  • Zemlje članice EU (Austria, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Njemačka, Hrvatska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Pljskad, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo)
  • Zemlje izvan EU (Island, Lihtenštajn, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Norveška, Turska)
  • Partnerske zemlje: zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Herzegovina, Republika Kosovo, Crna gora, Srbija) zemlje Istočnog partnerstva(Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldova, Bjelorusija, Ukraina), zemlje Južnog Mediterana (Alžrir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis) i Ruska federacija.

Kako mogu pristupiti/uključiti se u EVS? 

Prvo trebaš potražiti organizaciju pošiljateljicu (Sending organisation). Ta organizacija ti pomaže pri izboru projekta u inozemstvu, u pripremama za prijavu na projekt, organizira ti put i nabavlja putne karte, uređuje osiguranje, svu papirologiju itd. Imaj na umu da se mnogo mladih prijavljuje na EVS pa je zato dobro kontaktirati više pošiljateljskih organizacija istovremeno.

Kako pronaći organizaciju pošiljatelja (Sending organisation)?

Trenutno je u Hrvatskoj ukupno 45 organizacija s akreditacijom organizacije pošiljateljice. Njihov popis je dostupan u pretraživačkoj bazi Europskog portala za mlade. Pretraži bazu organizacija s akreditacijom organizacija pošiljateljica, i, za što bolje rezultate, kontaktiraj više organizacija pošiljateljica istovremeno.

Koliko vremena unaprijed moram početi tražiti hosting organizaciju?

Što ranije počneš tražiti tim bolje! Preporučamo da sa potragom započneš barem 6 mjeseci prije nego planiraš započeti s volontiranjem na projektu u inozemstvu.

Kako pronaći EVS projekt ili hosting organizaciju?

1. Prvi korak je pronaći projekt koji vas zanima. To možete učiniti putem naše EVS Facebook ili web stranice gdje pokušavamo objaviti sve (nama poznate) projekte za koje se traže EVS volonteri. Projekte također možete pronaći u bazi Europskog portala za mlade. Najprije provjerite organizaciju (da li vam se sviđa što rade…) i opis projekta (što ćete raditi, gdje ćete raditi, da li ima informacija o smještaju itd.) Ako vas projekt zanima i želite volontirati kod njih, javite se organizaciji putem e-maila u kojem priložite ono što od vas organizacija traži, a obično su to ispunjena prijavnica, CV i motivacijsko pismo. U nekim slučajevima organizacija može tražiti i Skype intervju.

Ukoliko vas organizacija obavijesti da ste odabrani ili da su zainteresirani sa suradnju, onda se javite nama s njihovim odgovorom i Udruga PaRiter kao akreditirana organizacija pošiljatelj (sending) za područje cijele Hrvatske, prije odlaska osigurava kompletnu pripremu volontera/ki, uključujući prijevoz i osiguranje. Tijekom projekta, njezina zadaća je održavati kontakt s volonterima/kama, a nakon povratka kući može im pomoći u realizaciji novih ideja koje su razvili/le za vrijeme trajanja EVS projekta.

2. Volonteri se mogu prijaviti na EVS i drugačijem putem: u bazi organizacija akreditiranih za Europsku volontersku službu pronađite što više HOSTING organizacija u kojima bi voljeli volontirati. Kad pronađete organizacije koje vam odgovaraju (njihov rad, područje na kojem rade, država, mjesto…) možete im se javiti putem e-maila u kojem priložite motivacijsko pismo i CV na engleskom (ili njihovom jeziku). Ovaj proces je dugotrajniji, jer organizacija primatelj (hosting) mora napisati i prijaviti projekt te čekati odobrenje njihove Nacionalne agencije.

Na kojem jeziku trebam pisati prijavu za EVS projekte?

Kako odabir volontera/ki rade strane organizacije, potrebno je imati CV/motivacijsko pismo na engleskom jeziku zbog lakšeg razumijevanja. Ponekad će organizacije u pozivu za volontere istaknuti da je prijavu potrebno pisati na nekom drugom jeziku (npr. francuski, njemački, talijanski,…), u  tom slučaju treba se držati uputa organizacije.

Moram li znati engleski jezik?

Za sudjelovanje u EVS-u potrebno je imati znanje engleskog jezika (barem osnovno), jer će to olakšati komunikaciju u stranoj organizaciji.

Koliko je traje EVS projekt?

Postoje kratkotrajni projekti (od 2 tjedna do 2 mjeseca) i dugotrajni projekti (od 2 do 12 mjeseci). Dakle minimalno trajanje EVS projekta je 2 tjedna , a maksimalno 2 mjeseca. Treba imati na umu da su kratkotrajni  projekti vrlo rijetki, a one u trajanju ispod dva tjedna gotovo je nemoguće pronaći.

Ako u pozivu za volontere organizacija odredi trajanje projekta, npr. 10 mjeseci, onda u tom projektu nije moguće ostati duže ili kraće od navedenog. Ako mislite da nećete moći ostati u navedenom vremenskom okviru, a rado bi sudjelovali u projektu, najbolje je kontaktirati hosting organizaciju.

Koliko puta mogu sudjelovati u EVS-u?

Volonter/ka može sudjelovati u jednom EVS projektu, osim u slučaju sudjelovanja u kratkoročnom EVS-u (od 2 tjedna do 2 mjeseca).

Hoću li biti plaćen/a za sudjelovanje u EVS-u? 

Ne, sudjelovanje na EVS-u nije plaćeno, ali je osiguran džeparac na mjesečnoj bazi. Visina iznosa mjesečnog džeparca ovisi o standardu te se  razlikuje od zemlje do zemlje ( npr. troškovi života su veći u Irskoj nego u Bugarskoj pa je sukladno tome određena i visina džeparca) Bitno je  imati na umu da su, uz džeparac, hrana i smještaj volontera također osigurani za vrijeme cjelokupnog boravka i trajanja službe volontera.

Je li EVS zaista besplatan?

Putni troškovi volontera subvencionirani su ovisno o udaljenosti destinacije na kojoj će volonter sudjelovati u EVS projektu. Postoji  mogućnost da će volonter morati pokriti razliku koja premašuje subvenciju za putni trošak, no, također, postoji i opcija da trošak razlike pokrije jedna od  partnerskih organizacija. Molimo te da se u tom slučaju obratiš na svoju organizaciju pošiljateljicu.

Koja osiguranja su mi pokrivena prilikom sudjelovanja na EVS-u? 

Tijekom trajanja službe pokriveno ti je zdravstveno osigurnje i osiguranje u slučaju nezgode. Osiguranje je besplatno i uređuje ga tvoja organizacija pošiljateljica.

Hoću li i dalje imati pravo primati dječji dohodak?

Tijekom tvog sudjelovanja na EVS-u, tvoji roditelji i dalje će moći primati dječji doplatak.

Kako će teći pripreme za EVS?

Prije odlaska organizaciji domačinu u inozemstvo, organizacija  pošiljateljica  će  te pripremiti za tvoju službu, pripreme uključuju i informativnu brošuru u kojoj su detaljno navedena tvoja prava i obaveze u ulozi volontera u sklopu EVS-a.
U prvim tjednima tvoje službe biti će organizirano uvodno druženje na kojem ćeš imati priliku upoznati se i družiti sa volonterima/kama iz raznih zemalja, a koji su u tom trenutku također na EVS-u u zemlji koju si ti odabrao/la. Često se ta okupljanja volontera ponove više puta  tijekom trajanja projekta.

Kako su organizirani rad i slobodno vrijeme tijekom EVS-A?

Na projektu ćeš provesti od 30 do 38 sati tjedno, svaki tjedan pripadaju ti dva uzastopna slobodna dana te još dva slobodna dana na mjesečnoj bazi. Slobodne dane moći ćeš si organizirati u dogovoru sa svojom organizacijom domaćinom. Dobro je znati da se i vrijeme koje ćeš provesti na tečaju učenja jezika računa kao vrijeme obavljanja volonterske službe.

Gdje ću živjeti tijekom EVS-a?

Postoji više mogućnosti smještaja – ovisno o tvojoj organizaciji domaćinu može ti biti ponuđena vlastita soba, ili smještaj kod neke udomiteljske obitelji, ili pak smještaj u stanu/kući zajedno sa ostalim volonterima.

Što ako se razbolim? 

Organizacija pošiljateljica će u slučaju bolesti aktivirati tvoju policu zdravstvenog osiguranja, koja će pokriti tvoje troškove medicinskih usluga u inozemstvu. Ukoliko tvoje zdravstveno stanje zahtijeva poseban medicinski nadzor, skrb ili liječenje dužan/a si na to upozoriti svoju organizaciju pošiljateljicu prije početka tvoje volonterske službe.

Što ako iskrsnu problemi tijekom mojeg EVS-a u inozemstvu? 

Organizacija domaćin će ti dodijeliti kontakt osobu – mentora/tutora. Ako ti mentor neće moći pomoći, uvijek se možeš obratiti svojoj organizaciji pošiljateljici u Hrvatskoj, ili pak kontaktirati Nacionalnu Agenciju u zemlji u kojoj obavljaš službu. Zasigurno će se naći netko tko će moći pomoći iznaći rješenje tvog problema. U najgorem slučaju, sudjelovanje na EVS-u možeš prekinuti i prije roka, bez straha da bi se ta odluka mogla na koji način odraziti loše na tebe.

Što ako odlučim napustiti službu ranije od planiranog roka završetka? 

Službu možeš prekinuti u bilo kojem trenutku bez ikavih financijskih posljedica. No, odluka o napuštanju službe trebala bi biti krajnji korak nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti za rješavanje problema ( razgovor i savjetovanje sa mentorom, organizacijom pošiljateljicom, savjetovanje s članovima obitelji i drugim bliskim osobama u pokušajima pronalaska konstruktivnog načina rješavanja problema).

Tko su mladi s manje mogućnosti?

Cilj je programa Erasmus+ promicati jednakost i uključivanje olakšavanjem pristupa sudionicima koji dolaze iz nepovoljnijih sredina i koji imaju manje mogućnosti u usporedbi s vršnjacima u svim slučajevima kada takva situacija ograničava ili sprječava sudjelovanje u transnacionalnim aktivnostima iz razloga poput: Invaliditet, obrazovne poteškoće, ekonomske prepreke, kulturološke razlike, zdravstveni problemi, socijalne prepreke, zemljopisne prepreke. Više informacija

Može li se sudjelovanje na EVS-u vrednovati kao odrađivanje stručne prakse u sklopu mog fakultetskog obrazovanja?

Ne, EVS je volonterska služba i ne može se vrednovati kao stručna praksa ili ikakvo dodatno stručno usavršavanje za posao ili formalno fakultetsko obrazovanje.

Hoću li dobiti potvrdu o sudjelovanju nakon završetka EVS-a?   

Da, dobiti ćeš EU potvrdu o znanjima i vještinama koje si stekao/la tijekom svog EVS-a. Po završetku svoje službe primiti ćeš Youthpass certifikat – potvrdu i opis o uspješnom sudjelovanju i završetku Europske Volonterske Službe.