Eko EVS na Kanarskim otocima

Udruga Gaia Tasiri,  smještena na Kanarskim otocima traži volontere/ke iz Hrvatske za dva projekta. Neki od ciljeva udruge su: promoviranje zaštite i obnove okoliša prema načelima permakulture, smanjiti razinu siromaštva i bolesti te educirati ljude o praksama održivog razvoja. Volonteri/ke će moći pridonijeti započetom projektu 8thLife EcoVillage koji uključuje holistički menadžment, regenerativnu agrikulturu, mikoremedijacija, zaustavljanje  klimatskih promjena te obnovu tla. Osim toga, steći će različite kompetencije poput projektnog menadžmenta, obnove ekosustava, upravljanja vodom, šumskog vrtlarenja, eko izgradnje, uzgoja hrane, stvaranja kvalitetnih društvenih mreža, itd.

Prijaviti se mogu svi, no prednost imaju mladi koji se suočavaju s ekonomski nepovoljnom situacijom, ovisnošću ili dolaze iz problematičnih obitelji,  LGBT skupine, mlade samohrane majke, društveno isključene skupine te svi koji imaju ograničene mogućnosti putovanja ili pristupa ovakvom tipu projekta.

Prvi projekt počinje u lipnju 2017., a drugi u studenom 2017. te oba traju 6 mjeseci.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju svoj CV i motivacijsko pismo (na engleskom jeziku) na  s naznakom za koji projekt se prijavljuju, a najkasnije do 20.11.2016.

 Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati isključivo putem e-pošte .


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .

Ostale aktualne EVS projekte možete pratiti na našoj EVS Facebook ili web stranici.