Aktivno građanstvo u Italiji

Cesvov (Support Centre for volunteering in the Province of Varese) iz grada Varese (Italija) djeluje s ciljem širenja kulture volonterstva i poticanja aktivnog građanstva. Volonteri/ke će biti zaduženi/e za  komunikacijske kanale te će upravljati društvenim mrežama (Facebook, Instagram) web stranicom i koristiti video. Nisu potrebne profesionalne vještine na području komunikacija, ali je potrebno je osnovno znanje talijanskog jezika. Volonteri/ke se potiču da unesu svoja iskustva, ideje, vještine i interese u hosting organizaciju i zajednicu.

Projekt počinje 1.10.2017.  i traje godinu dana.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju CV, motivacijsko pismo i podatke o sending organizaciji na , a najkasnije do 15.3.2017.  Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter () staviti u CC.


EVS – Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte .