Neokonzervativne prijetnje sekularnoj državi u Europskoj uniji

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) objavio je izvještaj Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj Uniji. Tema izvještaja, koji je nastao u okviru projekta #InTheNameOfLove, su “neokonzervativne grupacije i njihova politička agenda suprotstavljanja zakonima i politikama vezanim uz seksualna i reproduktivna prava”, odnosno novi pokreti u državama članicama Europske unije, koji mobiliziraju građanstvo kako bi vršili pritisak na donositelje odluka u političkim pitanjima vezanima uz teme obitelji, rodne ravnopravnosti, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja.

Predviđanja koja su prije deset godina iznesena u predgovoru teksta Preserving Power and Privilege: The Vatican’s Agenda in the European Union (2003) prema kojima su Europa i Europska unija sljedeći cilj Vatikana i njegovih konzervativnih katoličkih saveznika protiv politika planiranja obitelji, počinju se ostvarivati danas kroz djelovanje navedenih pokreta, navodi se u izvještaju. U istom predgovoru kao glavna prijetnja institucionalnoj crkvi navodi se Europski konsenzus o seksualnim i reproduktivnim pravima (SRP) te vodeća uloga Europske unije pri definiranju SRP-a kao osnovnih ljudskih prava na UN-ovim konferencijama 1994. i 1995. godine. “Budući da su sve europske države usvojile načela i planove djelovanja tih konferencija, Vatikan počinje s poduzimanjem novih koraka kojima bi ponovno dokazao i ozakonio svoj narušeni socijalni i kulturni autoritet.” zaključeno je u izvještaju.

Drugi ključni dokument na kojem se bazira ovaj izvještaj je tekst Potpora 80 organizacija za ljudska prava ustavotvornom referendumu u Hrvatskoj, koji je organizacija European Dignity Watch uputila hrvatskim zastupnicama i zastupnicima u Europskom parlamentu, kao poticaj za pružanje podrške referendumu, putem kojeg je, u konačnici, neokonzervativna inicijativa U ime obitelji uspjela u Ustav RH uključiti diskriminatornu odrednicu braka.

“Navedeni hrvatski slučaj samo je jedan od desetak europskih primjera koji se u posljednjih nekoliko godina pojavljuju kao ideološki povezane, lokalne manifestacije transnacionalne mobilizacije protiv SRP-a. Budući da svaka država članica EU usvaja i provodi vlastitu legislativu vezanu uz pitanja SRP-a, ciljevi i strategije neokonzervativnih grupa razlikuju se s obzirom na nacionalne agende, pa su tako njihova djelovanja usmjerena protiv bračne jednakosti (Slovenija, Francuska, Hrvatska, Slovačka), protiv dostupnosti abortusa (Španjolska, Litva) te protiv školskih edukacijskih programa o seksualnosti i rodnoj ravnopravnosti (Hrvatska, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Poljska, Litva).”, navodi se u izvještaju.

Istovremeno takve inicijative, sustavnim organiziranjem i dobrom koordinacijom, postižu šire efekte, poput snažnih kampanja zagovaranja protiv usvajanja nekoliko izvještaja u Europskom parlamentu koji promiču rodnu ravnopravnost i SRP (Estrela, Lunacek i Zuber) ili pokretanja Europske građanske inicijative One of Us, kojom se ” nastojala zabraniti pravna i politička pomoć EU, financiranje programa i politika zaštite reproduktivnog zdravlja te dostupnost abortusa u zemljama u razvoju”.

Foto: novilist.hr

Foto: novilist.hr

Uz više ili manje vidljivu prisutnost Katoličke crkve, ovim grupama zajedničko je i promoviranje ekstremno konzervativnih stavova, a u osnovi su to “političke inicijative koje, manipulirajući religijskim diskursom, sve više koriste javne i političke prostore i instrumente za ostvarivanje svojih ciljeva”. Obilježje ovakvih grupacija je ulazak u javnu sferu kroz inicijative, medije, peticije i društvene mreže (njihov utjecaj uglavnom je produkt vješte upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija) te stvaranje pritiska odozdo manipulacijom nad konceptom aktivnog građanstva (koje je posebno atraktivno mladim osobama), što često dovodi do “nejasne granice između svjetovnih aktera (građanskih inicijativa, organizacija civilnog društva i političkih stranaka) i religijskih hijerarhija”. Europske neokonzervativne grupe, navodi se u sažetku izvještaja, povezane su s istomišljenicima u SAD-u, koji zauzimaju mentorsku poziciju, prenoseći iskustva i strategije, a česte su i njihove financijske poveznice, iako su doduše skrivene: jedna od njihovih osnovnih karakteristika, uz dobru organiziranost i umreženost, je i česta financijska netransparentnost.

Kao što se navodi u naslovu izvještaja, neokonzervativne grupacije prijetnja su za seksualna i reproduktivna prava, no također je očito da je “konačni cilj neokonzervativnih nastojanja stjecanje političke moći i uključivanje katoličkih religijskih vrijednosti u javne politike i zakonodavstvo, što je zapravo napad na demokratski koncept sekularne države”. Iz tog razloga, potrebno je promišljati načine djelovanja u smjeru ograničavanja utjecaja takvih grupa inicijativa, a u ovom se izvještaju nude smjernice za buduća zagovaranja i strateška suprotstavljanja, podijeljene u tri područja: (1) Praćenje, informiranje i dokumentiranje; (2) Ponovno preuzimanje vrijednosti i pojmova pri zagovaranju te (3) Umrežavanje i stvaranje savezništava.

Izvještaj u cijelosti možete pročitati na: cesi.hr

Doris Kramarić za VoxFeminae